Ứng dụng > Chống thấm bể chứa nước

Chống thấm bể chứa nước

Trong quá trình sử dụng bể nước có thể phát triển rò rỉ. Nhờ tính linh hoạt của hệ thống NEWTEC PUA – Vật liệu phủ gốc polyurea, cho phép chống thấm bên trong hầu hết vật liệu mà chúng được chế tạo để lưu trữ chất lỏng bên trong. (Kiểm tra tính tương thích trong từng trường hợp).

Chống thấm bể chứa nước

Ứng dụng lớp phủ NEWTEC PUA – Vật liệu phủ gốc polyurea cung cấp khả năng chống thấm và bảo vệ hoàn hảo cho bể chứa bê tông và kim loại, được thiết kế cho tất cả các mục đích (nước uống, rượu, sản phẩm hóa học, bảo quản thực phẩm ..v..v

1. Chuẩn Bị Bề Mặt

Bề mặt ban đầu cần được xử lý.

2. Lớp Lót

Đầu tiên, phủ một lớp sơn lót để đảm bảo độ bám dính tối đa lên bề mặt sản phẩm.

3. Lớp phủ Chống Thấm

Một lớp phủ chống thấm từ hệ sản phẩm NEWTEC PUA sẽ được sử dụng trực tiếp trên lớp lót.