Sản phẩm  > Hệ vật liệu trám vá & sửa chữa

Hệ trám vá

Vữa sửa chữa cường độ cao, 1 thành phần

NEWTEC – MORTAR là loại vữa sửa chữa tính năng cao được bổ sung polymer và các phụ gia phụ trợ đặc biệt khác. Được sử dụng để trám các lỗ hổng trên bề mặt bê tông, tăng khả năng chịu mài mòn và hoàn thiện bề mặt bê tông. Sản phẩm có một thành phần dễ sử dụng và thi công

Xem chi tiết!

Vữa sửa chữa cường độ cao, 1 thành phần

NEWTEC – MORTAR CP101 là loại vữa sửa chữa tính năng cao được bổ sung polymer và các phụ gia phụ trợ đặc biệt khác. Sản phẩm có một thành phần dễ sử dụng và thi công.

Xem chi tiết!

Vữa trám vá gốc xi măng Epoxy cải tiến 3 thành phần.

NEWTEC CE101 là loại vữa sửa chữa gốc xi măng Epoxy cải tiến, ba thành phần dùng để trám vá, sửa chữa bề mặt kết cấu bê tông.

Xem chi tiết!

Vữa trám vá gốc Polyurethane

NEWTEC CPU101 là loại vữa sửa chữa gốc Polyurethane, hai thành phần dùng để trám vá, sửa chữa bề mặt kết cấu bê tông

Xem chi tiết!