Sản phẩm  > Hệ vật liệu trám vá & sửa chữa

Hệ trám vá

Vữa sửa chữa cường độ cao, 1 thành phần

NEWTEC – MORTAR CP101 là loại vữa sửa chữa tính năng cao được bổ sung polymer và các phụ gia phụ trợ đặc biệt khác. Sản phẩm có một thành phần dễ sử dụng và thi công.

Xem chi tiết

Vữa trám vá gốc xi măng Epoxy cải tiến 3 thành phần.

NEWTEC CE101 là loại vữa sửa chữa gốc xi măng Epoxy cải tiến, ba thành phần dùng để trám vá, sửa chữa bề mặt kết cấu bê tông.

Xem chi tiết

Vữa trám vá gốc Polyurethane

NEWTEC CPU101 là loại vữa sửa chữa gốc Polyurethane, hai thành phần dùng để trám vá, sửa chữa bề mặt kết cấu bê tông

Xem chi tiết