Sản phẩm  > Hệ sơn chống ăn mòn

HỆ SƠN CHỐNG ĂN MÒN

Là hệ sơn chuyên dụng  để bảo vệ và chống ăn mòn của chúng tôi với các sản phẩm như sơn chống thấm thẩm thấu, sơn chống cháy, sơn mờ kính, sơn cách nhiệt….

SƠN PHỦ CHỐNG CHÁY KẾT CẤU THÉP

ZE CHAR 263 là lớp sơn chống cháy để bảo vệ chống cháy cho các nhà máy hoặc cơ sở có kết cấu thép và xử lý bảo vệ các vật liệu dễ cháy.

Xem chi tiết!

CHẤT TẨY GỈ VÀ LÀM SẠCH THÉP

NEWTEC-R07 là chất biến đổi gỉ, tẩy gỉ và làm sạch thép và bảo quản thép, được sử dụng để tẩy gỉ bề mặt kim loại, hoàn trả lại bề mặt ban đầu cho thép, nó còn có tác dụng ngăn sự trở lại gỉ và bảo vệ bề mặt thép trong thời gian dài.

Xem chi tiết!

HỢP CHẤT THẨM THẤU CHỐNG ĂN MÒN

 Hợp chất thẩm thấu chống ăn mòn NEWTEC OFS-6341 là hợp chất N-octyltriethoxysilane không pha loãng có độ tinh khiết cao.

Xem chi tiết!