Kiến trúc sư và kỹ sư > Hội nghị hội thảo

Hội nghị hội thảo

Chúng tôi định kỳ tổ chức các hội thảo để trình bày tư vấn thực tế và thông tin kỹ thuật liên quan đến các sản phẩm, hệ thống và quy trình ứng dụng của chúng tôi.

Đây là một cơ hội tuyệt vời để đưa ra các câu hỏi kỹ thuật, đưa ra các giải pháp và để tìm hiểu đầy đủ chi tiết các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi ngay từ đầu.

Hội thảo với Tổng Công ty Becamex IDC
Hội thảo giới thiệu Vật liệu với Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng

Nhận thông báo khi có hội thảo, hội nghị