Ứng dụng > Ứng dụng chống cháy

Ứng dụng chống cháy

Hệ sơn chống cháy để bảo vệ chống cháy cho các nhà máy hoặc cơ sở có kết cấu thép và xử lý bảo vệ các vật liệu dễ cháy.

1. Cách Sử Dụng

Sơn lên bề mặt tường, cửa, cột, dầm, sàn… để chống cháy cho các nhà máy hoặc cơ sở có kết cấu thép.

2. Quy Trình Ứng Dụng Chung:

2.1.Chuẩn bị bề mặt

Tất cả các bề mặt được phủ phải sạch, khô và không bị nhiễm bẩn. ZE CHAR 263 được áp dụng cho các bề mặt đã được mài mòn làm sạch (SSPC-SP6 hoặc Sa2). DFT đề xuất của lớp lót là 40 ~ 50µm.

Các lớp lót được chọn phải hoàn thành quy trình kiểm tra chất lượng lót từ Handoo Fire Cote.

2.2.Môi trường làm việc

(nhiệt độ bề mặt bề mặt phải tối thiểu 3ºC so với điểm sương)

Tiêu chuẩn:

Nhiệt độ môi trường: 5~35ºC

Độ ẩm: 0~85ºC