Công ty > Dịch vụ kỹ thuật

Dịch vụ

NEWTEC luôn muốn dự án của các bạn thành công, vì vậy chúng tôi xác định phương châm thực hiện các giải pháp toàn diện và tối ưu cho dự án.

Yêu cầu kỹ thuật: NEWTEC tư vấn đưa ra các yêu cầu kỹ thuật trong giai đoạn hình thành và thực hiện dự án trên cơ sở hiệu quả Kinh tế – Kỹ thuật nhất cho người dùng.
Chúng tôi phân tích các rủi ro có thể phát sinh trong các phần của dự án, đề xuất các giải pháp để để có phương án xử lý tốt nhất.

Hỗ trợ kỹ thuật: NEWTEC sẵn sàng liên hệ chặt chẽ với khách hàng. Nếu bạn cần chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn mọi lúc trong quá trình xây dựng. Công việc của chúng tôi chỉ kết thúc khi bạn kết thúc.

Báo cáo: Song song với việc thực hiện công việc, NEWTEC chuẩn bị các báo cáo phân tích kỹ thuật trước và trong dự án để chúng có thể hữu ích cho việc thực hiện đúng ứng dụng cũng như xử lý các hồ sơ trong các giai đoạn tiếp nhận vật liệu, triển khai công việc và kiểm soát chất lượng. Điều này cho phép đội ngũ kỹ thuật của NEWTEC tự kiểm soát tốt chất lượng trong việc áp dụng các sản phẩm và dịch vụ do mình cung cấp.