Ứng dụng > Chống thấm mái bằng

Chống thấm mái bằng

Chống thấm mái bằng, sân thượng

1. Chuẩn Bị Bề Mặt

Ứng dụng lớp phủ chống thấm NEWTEC PU cho mái bằng và sân thượng có thể được áp dụng trên một loạt các bề mặt hiện có như bê tông, nền vữa, nền gạch có sẵn, nền thép…

2. Lớp Lót

Đầu tiên, phủ một lớp sơn lót để đảm bảo độ bám dính tối đa lên bề mặt sản phẩm

3. Lớp Phủ Chống Thấm

Tuỳ thuộc vào ứng dụng đã chọn. Một lớp phủ chống thấm từ hệ sản phẩm NEWTEC PU hoặc NEWTEC PUA sẽ được sử dụng

4. Lớp Hoàn Thiện

Lớp phủ hoàn thiện NEWTEC có khả năng chống tia UV cao và chống mài mòn có thể đi lên trên.

TRƯỜNG HỢP LÁT GẠCH

Sau khi thi công xong lớp phủ chống thấm số 3 :
Đối với hệ sản phẩm NEWTEC PU sau khi thi công khoảng 60-80 phút tiến hành rắc hoặc phun kín bề mặt lớp phủ bằng cát khô hoàn toàn cỡ hạt 0,4 – 0,8mm. Điều này tạo ra bề mặt nhám để liên kết với lớp hoàn thiện phía trên
Đối với hệ sản phẩm NEWTEC PUA có thể phun sần và thi công lớp hoàn thiện lên phía trên ngay

Chống thấm sàn nâng trên mái

1. Chuẩn Bị Bề Mặt

Ứng dụng lớp phủ chống thấm NEWTEC PU cho mái bằng và sân thượng có thể được áp dụng trên một loạt các bề mặt hiện có như bê tông, nền vữa, nền gạch có sẵn, nền thép…

2. Lớp Lót

Đầu tiên, phủ một lớp sơn lót để đảm bảo độ bám dính tối đa lên bề mặt sản phẩm.

3. Lớp Phủ Chống Thấm

Tuỳ thuộc vào ứng dụng đã chọn. Một lớp phủ chống thấm từ hệ sản phẩm NEWTEC PU hoặc NEWTEC PUA sẽ được sử dụng.

4. Lớp Hoàn Thiện

Kết thúc sàn nâng sau đó sẽ được định vị trực tiếp trên màng chống thấm.

Mái bằng cho sàn để xe

1. Chuẩn Bị Bề Mặt

Ứng dụng lớp phủ chống thấm NEWTEC PU cho mái bằng và sân thượng có thể được áp dụng trên một loạt các bề mặt hiện có như bê tông, nền vữa, nền gạch có sẵn, nền thép…

2. Lớp Lót

Đầu tiên, phủ một lớp sơn lót để đảm bảo độ bám dính tối đa lên bề mặt sản phẩm

3. Lớp Phủ Chống Thấm

Một lớp phủ chống thấm NEWTEC PUA – Vật liệu gốc polyurea sẽ được sử dụng trực tiếp trên lớp lót.

4. Lớp Hoàn Thiện

Lớp phủ hoàn thiện NEWTEC có khả năng chống tia UV cao và chống mài mòn có thể đi lên trên.

Mái bằng cách nhiệt tấm OPP, XPS, EPS

1. Chuẩn Bị Bề Mặt

Ứng dụng lớp phủ chống thấm NEWTEC PU cho mái bằng và sân thượng có thể được áp dụng trên một loạt các bề mặt hiện có như bê tông, nền vữa, nền gạch có sẵn, nền thép…

2. Lớp Lót

Đầu tiên, phủ một lớp sơn lót để đảm bảo độ bám dính tối đa lên bề mặt sản phẩm.

3. Lớp Phủ Chống Thấm

Một lớp phủ chống thấm NEWTEC PUA – Vật liệu gốc polyurea sẽ được sử dụng trực tiếp trên lớp lót.

4. Lớp Cách Nhiệt

Các tấm polystyrene, OPP, XPS, EPS được đặt trực tiếp trên màng, cẩn thận để đảm bảo chúng được chồng lên nhau, yêu cầu lắp chính xác.

5. Lớp vữa bảo vệ

Để đảm bảo định vị chính xác các tấm polystyrene, OPP, XPS, EPS những tấm này phải được dằn, có thể sự dụng vữa hoặc cốt liệu khô.

Vườn mái

1. Chuẩn Bị Bề Mặt

Ứng dụng được thiết kế chống thấm cho mái và sàn khu vực sân vườn, có thể được áp dụng trên một loạt các bề mặt hiện có như bê tông, nền vữa, nền gạch có sẵn, nền thép…

2. Lớp Lót

Đầu tiên, phủ một lớp sơn lót để đảm bảo độ bám dính tối đa lên bề mặt sản phẩm.

3. Lớp Phủ Chống Thấm

Một lớp phủ chống thấm từ hệ sản phẩm NEWTEC PUA sẽ được sử dụng trực tiếp trên lớp lót.

4. Lớp Hoàn Thiện

Phần hoàn thiện do Công ty chịu trách nhiệm thiết kế theo phong cách của khu vực mái vườn.